Last van een storing of calamiteit? Kloeze installatietechniek heeft een eigen serviceteam met gecertificeerde technici.

Op het gebied van elektra,riool,water,gas en ketelstoringen hebben wij een 24 uurs service, 7 dagen in de week.  

 

Wat te doen bij storing aan uw ketel?
 
Voor u de storingsdienst belt, graag eerst controleren:
Zit de stekker in het stopcontact? 
 
Staat er spanning op het stopcontact? 
(Te controleren door een schemerlamp op het stopcontact van de ketel aan te sluiten en te kijken of deze brandt). 
 
Staat de gaskraan van de ketel open? 
(De knop moet in de lengte richting van de kraan staan). 
 
Staat de hoofdgaskraan bij de gasmeter open? 
(De knop moet in de lengte richting van de kraan staan). 
 
Staat de wijzer van de waterdrukmeter op de cv-ketel tussen de 1 en 1,8 bar? 
(In koude toestand, water temperatuur lager dan ongeveer 30°C). Zie verder onderaan deze lijst: Toestel vullen.
 
Voor toestellen met een waakvlam: brandt de waakvlam? 
Zo niet, steek deze aan. (voor instructies: zie het instructieboekje van de ketel). 
 
Bij cv-ketels met display; noteer de code voor dat u de resetknop van uw ketel indrukt. 
(Voor instructies: zie het instructieboekje van de ketel).
 
Indien aanwezig: zijn de batterijen van de (klok-)thermostaat vol? 
Bij twijfel deze vervangen door nieuwe exemplaren.  
  
Zijn er (warm-)waterkranen die druppen? 
Zo ja, draai deze dicht tot ze niet meer druppen.
 
Zijn alle radiatorkranen in de woonvertrekken geopend? 
Zo niet, draai alle radiatorkranen open. (Dit doet u door de knoppen linksom te draaien). 
 
Staat de kamerthermostaat voldoende hoog ingesteld? 
Zo niet, stel deze minimaal 2 graden hoger in dan de temperatuur die in het vertrek heerst. 

Toestel vullen: 

  • Toestel laten afkoelen tot ongeveer 30°C.
  • Vulslang op de kraan van de waterleiding aansluiten, de koppeling vast draaien en het andere einde op de vulkraan van de cv-installatie draaien, deze koppeling niet helemaal vastdraaien.
  • Open voorzichtig de kraan van de waterleiding en laat alle lucht uit de slang ontsnappen via de koppeling van de cv-vulkraan. 
  • Nadat de slang is gevuld met water, de koppeling van de vulkraan van de cv-installatie ook vast draaien en de waterkraan geheel openen.
  • Open ook de vulkraan van de cv-installatie volledig.
  • Vul de cv-installatie tot een druk van 1,8 bar, af te lezen op de drukmeter van de cv-installatie of op de cv-ketel.

Is deze druk bereikt, vulkraan van de cv-installatie sluiten, daarna de waterkraan sluiten en de slang loskoppelen.

Geeft het doorlopen van de bovenstaande punten geen oplossing?

Geeft het doorlopen van de bovenstaande punten geen oplossing voor het niet (goed) functioneren van de cv-ketel, dan kunt u de storingsdienst bellen van Kloeze Installatietechniek: 
 
Telefoonnummer: 0599-618 886